Erasmus Gebruikersdag

Op 15 mei zal NBS Scientific aanwezig zijn met een tabletop in het Erasmus Medisch Centrum ter gelegenheid van de opening van een 2e Centrale Koude Opslag locatie in september 2023. Op dit moment beschikt het Erasmus MC over een aanzienlijke Koude Opslag ruimte, echter is om capaciteitsredenen besloten een extra ruimte te bouwen.

Op deze dag wordt in het algemeen toegelicht hoe het verloopt met de Koude Opslag binnen het Erasmus MC, en zal natuurlijk vooruitgeblikt worden op de nieuwe 2e Centrale Koude Opslag.

NBS Scientific biedt veel oplossingen voor Biobanking, waaronder Ultra Low Temperature racks en tubes, van de hoogste kwaliteit welke uw samples perfect zullen preserveren. Deze stellen wij graag aan u voor op deze bijeenkomst speciaal voor biomedische biobank specialisten.

Wij hopen u te ontmoeten op de bijeenkomst op 15 mei van 11:30 tot 13:00 in SP-2407!