Ons nieuwe merk DISPENDIX: innovatieve liquid handling
Onze inzichten in

uw FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Tube Handlers

Ga terug naar het FAQ overzicht

De HT500 kan maximaal 20 96-wells ANSI/SLAS-formaat rekken van Micronic bevatten. Bij elke run moet ten minste één doelrek en één bronrek worden opgegeven. Neem contact met ons op voor meer informatie over de compatibiliteit met andere rackmerken.

De HT500 is compatibel met de volgende 96-well buizen van Micronic: 0,30ml, 0,40ml, 0,50ml, 0,75ml, 0,80ml, 1,10ml en 1,40ml. Contacteer ons voor meer informatie over de compatibiliteit met andere merken buizen.

De HT500 kan tot 400 monsteropslagbuizen per uur pakken en plaatsen.

Ja. Klanten kunnen een USB-stick gebruiken om een "keuzelijst" uit een LIMS-systeem in de HT500 te laden. De HT500 kiest en plaatst vervolgens de gewenste buisjes in het/de doelrek(ken). Aan het einde van de run kunnen gebruikers de inhoud van het rek exporteren in een CSV-bestand.

De HT700 kan maximaal 24 96-well ANSI/SLAS bronrekken en 1-3 96-well ANSI/SLAS doelrekken bevatten. Vanwege het cassetteontwerp maakt de HT700 korte afstanden tussen de bron- en doelracks mogelijk. Deze kortere afstand vergemakkelijkt een sneller sorteerproces in vergelijking met andere, meer platformgebaseerde eenheden.

De HT700 is compatibel met de volgende 96-well buizen van Micronic: 0,30ml, 0,40ml, 0,50ml, 0,75ml, 0,80ml, 1,10ml en 1,40ml. Contacteer ons voor meer informatie over de compatibiliteit met andere buismerken.

De HT700 kan tot 550 opslagbuizen per uur pakken en plaatsen.

Ja. Een uit een LIMS-systeem gegenereerde "keuzelijst" kan via een USB-stick in de HT700 worden geladen. De HT700 kiest en plaatst dan de gewenste buizen in het/de doelrek(ken). Aan het einde van de run kunnen gebruikers de inhoud van het rek exporteren in een CSV-bestand.